Zo maak je een XML Sitemap

Het maken van een XML sitemap voor je website is een belangrijk onderdeel van zoekmachineoptimalisatie (SEO), omdat het zoekmachines zoals Google helpt om je website beter te begrijpen en te indexeren. Hier zijn de stappen om een XML sitemap te maken: Stap 1: Begrijp...